Hlavn strana >> reklaman d
 

Reklaman d

 Reklamaní Protokol ke staení zde

 REKLAMANÍ ÁD

spolenosti STUDNA s.r.o. platný od 1.1.2014 na elektrické a runí náadí tchto znaek
Knipex,Fischer,Norbar,ingersoll Rand,BeA,Diager,Slugger,Jel, ,Krinner,Wiha
záruka na stroje v délce 12 msíc v pípad spotebitele, záruka na stroje v délce 12 msíc v pípad podnikatele záruka na aku lánky v délce 6 msíc
Topcon
záruka na stroje v délce 60 msíc v pípad spotebitele, záruka na stroje v délce 60 msíc v pípad podnikatele záruka na aku lánky v délce 6 msíc
píslušenství Topcon
záruka na píslušenství v délce 6 msíc v pípad spotebitele, záruka na píslušenství v délce 6 msíc v pípad podnikatele
2 LSTOOLS
záruka na stroje v délce 12 msíc v pípad spotebitele, záruka na stroje v délce 12 msíc v pípad podnikatele záruka na aku lánky v délce 6 msíc
Heron, Klingspor, Evoline, ,GTM,Sandrigarden,Homelite, Elpumps,Wiha,Honiton ,MTD,CubCadet,Riwall, Michelin,Ryobi
záruka na stroje v délce 24 msíc v pípad spotebitele, záruka na stroje v délce 12 msíc v pípad podnikatele záruka na aku lánky v délce 6 msíc
Scheppach, Woodster
záruka na stroje v délce 24 msíc v pípad spotebitele, záruka na stroje v délce 24 msíc v pípad podnikatele
po dodrení záruních pravidel, viz záruní list a to, e klient navštíví, nebo pošle daný produkt na vlastní náklady do autorizovaného servisu výrobek výše uvedené znaky, me dosáhnout a 48 msíc záruky. Podmínno pravidelným servisem.

Corona,Komelon,Stavtool,Irwin,Firebird,Assist,Horizont,
Montolit,Kubala,Tesla,Terrax,Ruko
záruka na stroje a nástroje v délce 24 msíc v pípad spotebitele, záruka na stroje a nástroje v délce 12 msíc v pípad podnikatele 
 
 
1.      
Na v
ýrobky znaky Bosch, Hikoki, AEG, Milwaukee, Makita je poskytnuta záruka v  následujícím rozsahu:

BOSCH:
záruka na stroje v délce 24 msíc v pípad spotebitele, v pípad registrace 36 msíc záruka na stroje v délce 12 msíc v pípad podnikatele, v pípad registrace 36 msíc záruka na aku lánky v délce 12 msíc, na aku lánky Li-lon 24 msíc
Hikoki:
záruka na stroje v délce 24 msíc
-    záruka na aku lánky v délce 6 msíc, na aku lánky 4,0 a 5,OAh Li-ion v délce 36 msíc
AEG, MILWAUKEE:
-    záruka na stroje v délce 24 msíc v pípad spotebitele, v pípad registrace 36 msíc
záruka na stroje v délce 12 msíc v pípad podnikatele, v pípad registrace 36 msíc
záruka na aku lánky v délce 12 msíc
MAKITA:
záruka na stroje v délce 24 msíc záruka na aku lánky v délce 6 msíc
Spotebitelem je kadý lovk,který mimo rámec své podnikatelské innosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s námi smlouvu nebo s námi jinak jedná. 
Podnikatelem je ten, kdo samostatn vykonává na vlastníúet a odpovdnost výdlenou innost ivnostenským nebo obdobným zpsobem se zámrem init tak soustavn za úelem dosaení zisku. Za podnikatele je povaován mj. pro úely ochrany spotebitele také kadá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou innostíi pi samostatném výkonu svého povolání, popípad osoba, která jedná jménem nebo na úet podnikatele.
2.   Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v prbhu záruní doby a které nebyly v
dob koupi výrobku zjevné, i které nebyly kupujícímu známé.
 
3.   Záruka se nevztahuje na:
opotebení výrobku bným uíváním nebo zniením výrobku jeho petováním neodbornou manipulací s výrobkem a zanedbanou péí o výrobek zásahem cizí osoby do stroje pouíváním neoriginálního a nevhodného píslušenstv

 

 

 
 
  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz