Hlavní strana >> obchodní podmínky
 

Všeobecné obchodní podmínky

Jsme velkoobchod, zboží lze u nás objednat pouze na firmu s platným IČO. V případě jakéhokoli dotazu můžete volat na telefonní číslo 608 300 160.
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě studnasro.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost STUDNA s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Všechna tato data považujeme za důvěrná a v žádném případě nebudou zdarma nebo za úplatu poskytnuta třetí straně.

Jaká data shromažďujeme a proč?

Shromažďuje pouze ta data, která potřebuje pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresu, e-mail, telefonní číslo, v případě organizací pak také název firmy, kontaktní osobu, IČ a DIČ.

Jak jsou data zabezpečena proti zneužití?

Veškerá data jsou shromažďována a ukládána na serverech, které jsou umístěny v zabezpečeném objektu, to se týká také veškerých datových záloh. K údajům mají přístup jen pověření pracovníci, kteří jsou obeznámeni se zněním výše citovaného zákona O ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou chráněny také proti případným elektronickým útokům – jednak HW firewallem, jednak SW zabezpečením přímo na serverech.

Jak je možno osobní data upravit, popřípadě zcela smazat?

Shromažďuje pouze osobní data těch uživatelů, kteří prostřednictvím e-shopu www.studnasro.cz objednali zboží nebo službu. V případě, že jste nezrealizovali žádný obchod, je možno celý účet smazat; stačí zaslat žádost e-mailem na adresu studnasro@seznam.cz . V případě, že již nějaký vzájemný obchod proběhl, je možno smazat pouze kontaktní údaje, ostatní data musí být podle zákona uchována pro daňové účely a pro případné kontrolní úkony státní správy.

 

 
Objednávka zboží
Na stránkách www. studnasro.cz je kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky.
Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu www. studnasro.cz (dále jen "e-shop"). K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.Nelze vyloučit chybné zadání ceny z Naší strany, proto v případě nejasnosti Vás může náš zaměstnanec informovat o změně ceny.
V případě že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
Zboží je dodáváno s řádným daňovým dokladem - fakturou, která v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje (dle zákona 47/1992 sb. §620 odst. 3).

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím kurýrní služby PPL, popř. DPD, popř. po telefonické dohodě je možno převzít zboží v sídle firmy.
Běžně se zboží dodává do 3 až 5 dnů od zadání objednávky na dobírku, při zadání  objednávky na bankovní převod začíná doba dodání od připsání platby na náš účet. Telefonicky lze dohodnout i změnu dle Vašich potřeb.


Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).
Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné emailem na adrese studnasro@seznam.cz nebo telefonicky na infolince 608300160. Vždy je nutné uvést číslo rušené objednávky.
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.
Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Odstoupit od smlouvy může zákazník do zákonné lhůty 14ti dnů.
Zákazník je povinen vrátit prodejci poskytnuté plnění do 30ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka.
Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stav.
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být používané
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • doklad o koupi
  • Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
  • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
  • Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část a to v termínu 30 dnů od data odstoupení.
  • Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
Informace o zboží
Cizojazyčné a odborné texty u produktů na e-shopu slouží firmě STUDNA s.r.o. pouze pro velkoobchodní prodej. Pro koncové zákazníky není tento popis určen. Pokud se koncový zákazník rozhodne na základě takovýchto informací zakoupit produkt, dělá tak v rozporu s obchodními podmínkami prodejce a na svou odpovědnost.
Obrázky na www. studnasro.cz jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter. Není možné se na základě ilustračního obrázku domáhat rozdílné technické specifikace nabízeného zboží.
V případě, že si zákazník není jist technickou specifikací produktu, nebo mu z popisu produktu či obrázku plynou nejasnosti, ověří si toto zákazník před nákupem dotazem u konkrétního produktu, emailem či telefonicky.
 
Ceny a cenové kategorie

Ceny uvedené na eshopu jsou vždy aktuální a platné. U produktu je uváděna cena s DPH. Cena je včetně recyklačního a autorského poplatku.

 
Poštovné
V případě většího odběru je poštovné počítáno individuálně dle váhy zásilky.

orientační ceny jsou:
do 5kg (120 Kč)
do 20kg (240 Kč)
do 30kg (300 Kč)
do 40kg (400 Kč)
do 50kg (500 Kč)

Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, jenž je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na studnasro@seznam.cz .
 

 

 

 
 
  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz